Välkommen till Elinsällskapet!

Elin med ett okänt barn. Alla tips om barnet är mycket välkomna!

Här hittar du information om vår förening, fotografier och en del annat som kan vara intressant för dig som besöker vår natursköna promenadstig i Jörlanda.Årsavgiften på 50 kr per person eller 100kr per familj går till underhåll av stigen, grusning, gräsklippning etc.
Årsavgiften kan sättas in på Bankgiro: 267-8993.