Styrelsen för Elinsällskapet

Ordförande Roger Gustafsson
Sekreterare Jennifer Hood
Kassör Monica Wennström
Arbetsledare Maria Andersson
E-post elinsallskapet @ gmail.com