Styrelsen för Elinsällskapet

Ordförande Kristin Andersson
Sekreterare Ulla Brohed
Kassör Magnus Dahlgren
Arbetsledare Maria Andersson
E-post info @ elinsallskapet.com