historien om Elinsällskapet

Inledning:


Elinsällskapets målsättning är att stigen till badplatsen skall vara i sådant skick att den kan användas året runt. Föreningens namn är till minne av Elin Nilsson som under sitt liv bodde vid Källsnäs badplats och bedrev kioskrörelse och hyrde ut båtar.
Årsavgiften på 50 kr per person eller 100kr per familj går till underhåll av stigen, grusning, gräsklippning etc.
Årsavgiften kan sättas in på Bankgiro: 267-8993.
En lördag i maj hålls ett arbetsmöte då vi kör ut grus och utför andra underhållsarbeten. Datum för detta fastställs på föreningens årsmöte som hålls fredagen närmast den 4 aug som var Elin Nilssons födelsedag.

Historik:


Enligt berättelser från de äldre från trakten har det varit känt att det funnits en gångstig mellan Källsnäs och Källsby sedan början av 1900-talet. Vid den tiden fanns det en ångbåtsbrygga av trä som gick ut från Stora tora (skäret som det röda badhuset står på idag). Människor gick då från Källsby till ångbåtsbryggan för att bland annat hämta post som kom med ångbåten. Stigen har därför fått ett ryckte om sig att vara en gammal postväg.
Till en början gick stigen igenom Knuts torp. I slutet av 50-talet frågade de första sommarstugeägarna den dåvarande ägaren av gården Källsby Övra 2:2, Karl Gustafsson om lov att gå någon annan väg för att komma ner till badplatsen. Karl Gustafsson upplät då en remsa längs gärdesgården där stigen går idag. Stigen har sedan dess varit använd för att ta sig till badplatsen, men den har under blöta somrar bitvis varit svår att ta sig fram på. En början till upprustning av stigen inleddes 1999 på initiativ av Roger Gustafsson, sonson till Karl Gustafsson.